Get Adobe Flash player

Sprawozdanie ze spotkania z rodzicami

Dnia 17 października 2013r w Świetlicy Środowiskowej „Szansa” w Kowali odbyło się zebranie z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki. Obecnych było 20 osób. Celem spotkania było pogłębienie współpracy z rodzicami i przedstawienie działalności świetlicy: prowadzonych w niej zajęć tematycznych, realizowanych projektów oraz planowanych wydarzeń. Spotkanie prowadziły: Kierownik GOPS w Kowali- Marzena Zawadzka Hernik i Agata Gryz- wychowawca świetlicy.

Na początku przywitano przybyłych rodziców, przedstawiono osoby pracujące w świetlicy i ich funkcje: Marzenę Zawadzką Hernik- kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, Anetę Pielas- wychowawcę przebywającego na urlopie macierzyńskim, Agatę Gryz- wychowawcę, Annę Lis- stażystę, Justynę Kutkowską- stażystę oraz wolontariusza- Mateusza Seweryna.

Przedstawiono miejsce świetlicy w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali. Przekazano informacje na temat dotacji otrzymanej na doposażenie i remont świetlicy oraz zapoznano z planowanymi zmianami z tym związanymi tj. przeniesieniu miejsca pracowni komputerowej, stworzenia sali konferencyjnej ze sceną do wystąpień, utworzenia słonecznego pokoju zabaw dla dzieci oraz wydłużenia czasu pracy świetlicy w czwartki i piątki do godz. 19.00 z myślą o młodzieży z terenu naszej gminy. Zapoznano rodziców z regulaminem świetlicy, regulaminem pracowni komputerowej oraz planem pracy na rok 2013. Przedstawiono główne zadania w nim zawarte wraz ze środkami i metodami ich realizacji. Omówiono realizowany w ciągu roku program przeciwdziałania przemocy. Przedstawiciele fundacji „Chcę i mogę” z Radomia zaprezentowali działania terapeutyczne realizowane z podopiecznymi świetlicy ramach projektu pt.: „Szansa dla nas” oraz przedstawili pracę punktu konsultacyjnego zachęcając do bezpłatnych porad specjalistów w zakresie socjoterapii i oddziaływań wychowawczych. Zapoznano rodziców z harmonogramem dnia oraz tygodnia omawiając przykładowe działania jakie może wykonywać dziecko w ramach określonych zajęć o określonych godzinach. Omówiono w skrócie planowane w najbliższym czasie uroczystości w świetlicy tj. spotkanie wigilijne, dzień babci, dzień mamy oraz najbliższe wydarzenie VIII Gminny Konkurs Recytatorski, na który zaproszono wszystkich rodziców. Poinformowano o konkursach w których podopieczni placówki biorą udział. Przekazano informację o zamiarze prowadzenia w świetlicy w okresie jesienno zimowym dożywiania dla dzieci i zaproponowano rodzinom włączenie się w to zadanie poprzez przynoszenie co pewien czas produktów spożywczych z których będą robione kanapki dla dzieci. Poproszono także rodziców o przyniesienie jednorazowej wyprawki plastycznej dla dziecka. Zachęcono do odwiedzania strony internetowej świetlicy, na której znajdują się wszystkie aktualne informacje i opis wydarzeń mających miejsce w świetlicy.

Poproszono rodziców o zadawanie pytań, na które odpowiedzą wychowawcy. Żaden z nich nie zgłosił pytania. Z inicjatywy Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali został poruszony temat przeprowadzania dzieci przez ulicę w czasie ich przyjścia lub wychodzenia ze świetlicy. Rodzice otrzymali informację, że w czasie gdy poza wychowawcą w placówce znajduje się inny pracownik lub wolontariusz dzieci będą miały zapewnione bezpieczne przejście ze strony pracownika świetlicy. Natomiast gdy wychowawca będzie sam pełnił dyżur nie będzie miał możliwości odebrania dzieci ze szkoły lub ich odprowadzenia na autobus. Na koniec pokazano projekcję krótkiego 5 minutowego filmu prezentującego świetlicę „Szansę”, który został stworzony z myślą o konkursie mikołajkowym ogłoszonym przez Fundację Przyjaciółka. Pokazując różnorodność aktywności świetlicy zachęcono rodziców do włączenia się w planowane wydarzenia m.in. spotkanie opłatkowe, dzień Matki, piknik z okazji dnia dziecka itp.