Get Adobe Flash player

Warsztaty z wolontariatu

W dniu 10 sierpnia 2017r. w Świetlicy Środowiskowej „Szansa” w ramach Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala na 2017r.  odbyło się spotkanie edukacyjne  z mieszkańcami Gminy dotyczące wolontariatu. Głównym celem spotkania było promowanie idei wolontariatu, nabycie podstawowej wiedzy na temat wolontariatu, uwrażliwienie na potrzeby innych oraz ukazanie dobrych praktyk naszego Centrum Wolontariatu. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest wolontariat i kto to jest wolontariusz, poznali różne formy wolontariatu a także prawne aspekty w zakresie wolontariatu.