Get Adobe Flash player

Ferie w Świetlicy ,,Szansa”

Świetlica środowiskowa ,,Szansa” w pierwszym tygodniu ferii zaproponowała dzieciom zabawy, warsztaty, pogadanki oraz wyjazdy. W zajęciach wzięło udział 39 dzieci z terenu naszej gminy. Wypoczynek zimowy upłynął bardzo szybko w radosnej atmosferze przy wspólnej zabawy.

Dzieci miały okazję lepiej się poznać podczas różnego rodzaju zabaw integracyjnych oraz mogły się wykazać wiedzą o Polsce w trakcje turnieju Kocham Cię Polsko, gdzie wcieliły się w gwiazdy show biznesu. W czasie zajęć rozmawiały o zdrowym trybie życia dlatego posiłki w czasie całych kolonii były zdrowe, królowały warzywa i owce. Nie zabrakło warsztatów tanecznych w rytmie hip - hopu, które poprowadził Pan Jakub Błędowski. Zajęcia te cieszyły się wśród dzieci ogromnym powodzeniem. Dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z internetu i zagrożenia płynące z niego.

Ogromną atrakcją jak zawsze okazały się wyjazdy, które urozmaicały ferie w „Szansie”. Dzieci były w kinie na filmie: „Paddington2”. Świetnie bawiły się w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcianach, gdzie uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych i własnoręcznie wykonały mydełko. Poznały zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas wizyty w Państwowej Staży Pożarnej. Największym powodzeniem cieszyły się ćwiczenia praktyczne, gdzie dzieci miały możliwość zawiadomienia straży pożarnej o wystąpieniu sytuacji zagrażającej życiu.

Zabawa była rewelacyjna, teraz pozostaje tylko czekać na wakacje!

Ferie były współfinansowane w ramach projektu pod nazwą: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z RPO WM na lata 2014 - 2020.