Get Adobe Flash player

Nabór do placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii ,,Szansa” w Kowali.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, iż od 03.09 do 21.09. 2018 roku trwa rekrutacja do placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali.

W celu zapisania dziecka do Świetlicy należy do dnia 21.09.2018r złożyć w Świetlicy wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do Świetlicy oraz kartę zgłoszenia. Zapraszamy uczniów w wieku od 6 do 13 lat.

 

Wniosek - pobierz