Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2021/2022! Szansa zaprasza dzieci!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 23 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii „Szansa” w Kowali – Stępocinie.
 

Zapraszamy uczniów z terenu Gminy Kowala w wieku od 6 do 13 lat.
W celu zapisania dziecka do Świetlicy należy do dnia 10.09.2021r. złożyć wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do Świetlicy oraz kartę zgłoszenia (druk w załączeniu).
 

Więcej informacji pod numerem telefonu 48 610 17 60 wew.54

W ofercie Świetlicy przewidziane jest:
- zajęcia taneczne,
- zajęcia komputerowe,
- język obcy,
- porady specjalisty,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia plastyczne,
- pomoc w odrabianiu lekcji.
 

O przyjęciu dziecka do świetlicy rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.