Get Adobe Flash player

Warsztaty językowe EuroWeek 2023

W dniach od 10 do 14 lipca wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego z elementami socjoterapii w formie Świetlicy Środowiskowej „Szansa” oraz dzieci rodzin objętych pomocą GOPS w Kowali-Stępocinie wyjechały na obóz językowy EuroWeek w Różance. Euroweek jest programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.

Uczestnicy bardzo aktywnie i chętnie brali udział we wszystkich zadaniach lingwistycznych, integracyjnych oraz ruchowych. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Meksyku, Peru, Hiszpanii, Kolumbii, Turcji, Francji, były nie tylko wzbogacaniem umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, ale również cenną lekcją tolerancji, otwartości i kreatywności. Ponadto dzieci uczestniczyły w wyjściach krajoznawczych m. in.: nad wodospad Wilczki w Międzygórzu czy do Ogrodu Bajek malowniczo położonego na stromym zboczu Lesieńca, na wysokości 700 - 710 m n. p. m. otoczonego przez świerkowy las i górskie łąki.

Wyjazd ten był zwieńczeniem prowadzonego od marca 2023r. w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Szansa programu profilaktycznego „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. W prezentowanym podejściu profilaktycznym utrzymuje się założenie, że najlepszą drogą do uniknięcia nałogu jest rozwój umiejętności interpersonalnych i całej osobowości, eliminowanie zachowań ryzykownych przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności chroniących, a także wskazywanie pożytecznych form spędzania wolnego czasu.

Działanie zorganizowano w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kowala na lata 2022-2023.

Fotorelacja: http://www.gopskowala.pl/index.php/1203-warsztaty-jezykowe-euroweek-2023